Geschiedenis dorpshuis de Miet

Op 20 november 1993 is de eerste steen gelegd voor de bouw van het dorpshuis in Odoornerveen. Op de 500ste dag nadat het initiatief tot deze bouw in de gemeenschap werd genomen is deze steen door de heer R. Themme, voorzitter van Plaatselijk Belang en tevens voorzitter van de werkgroep bouw dorpshuis (waarin zitting hebben drie leden namens Plaatselijk Belang en drie leden namens de stichting gymzaal) geplaatst.

Met grote zelfwerkzaamheid van de bevolking is de bouw ter hand genomen. Met bijdragen en subsidies is het mogelijk geworden om naast de gymzaal in Odoornerveen een dorpshuis te realiseren. De gymzaal had in het verleden een functie voor de openbare lagere school, die op 1 augustus 1985 werd gesloten. Met ingang van 1 januari 1991 heeft de bevolking het beheer van de gymzaal op zich genomen na langdurige onderhandelingen met de gemeente.

Toen per 1 januari 1992 het plaatselijk café ophield te bestaan, werd het als zeer wenselijk geacht, dat er voor het behoud van het sociaal-culturele en maatschappelijk leven in Odoornerveen een vergader- en ontmoetingsruimte zou komen.

Een werkgroep is aan de slag gegaan en heeft in nauw overleg met de bevolking plannen voor de bouw van het dorpshuis ontwikkeld. Overleg met de gemeente heeft geleid tot een aanvaardbaar plan, dat ondertussen is uitgevoerd. In maart is begonnen met de bouw van het dorpshuis dat een totale oppervlakte van 108 vierkante meter zal bedragen en geschikt zal zijn voor 60 personen.

De gemeente heeft voor de bouw een eenmalige bijdrage van fl.90.000,- beschikbaar gesteld. Hierdoor zijn de totale kosten van ongeveer fl.165.000,- voor meer dan de helft gereduceerd. De Rabobanken Odoorn-Sleen hebben fl.10.000,- als gift toegekend. Verder heeft het Juliana Welzijnsfonds fl.30.000,- subsidie verleend. Overige fondsen zijn: Prins Bernhard/Anjerfonds fl.5000,-; Provinciaal Overlegorgaan Gehandicapten fl.2100,-; Fundatie van den Santheuvel/Sobbe fl.3000,- en Hazewinkelfonds fl.2500,-. De bevolking draagt door middel van veel zelfwerkzaamheid meer dan fl.20.000,- bij. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit grondwerk, bouwwerkzaamheden, schilderwerk, inrichting, elektra, bestrating, enz, enz. Gelukkig hebben veel inwoners vrijwillig meegeholpen en een steentje bijgedragen aan de realisatie van ons dorpshuis. Sponsors waren: Wigchers Transport te Schoonoord; Vos Zandwinning te Ellertshaar; Wink-Liewes landbouwmechanisatiebedrijf te Odoornerveen; Constructiebedrijf Hofstede te Nieuw-Amsterdam; Electriciteitsbedrijf Harwig te Emmen; de EGD te Emmen; Smit Natuursteen te Emmen en Kraanbedrijf Buist te Valthe. Het bouwbedrijf Hoving te Schoonoord realiseerde het kasko.

Opening en bekendmaking naam dorpshuis

Op donderdag 16 november 1995 was het dan uiteindelijk zover. Het dorpshuis werd officieel geopend. Na vele intensieve voorbereidingen mochten we ‘s middags tijdens het officiële gedeelte zo’n 60 mensen verwelkomen.

Na enkele lovende woorden van de voorzitter van Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen, en de toenmalige burgemeester Brekelmans van de gemeente Odoorn werd de naam onthuld. Dit werd gedaan door de vice-voorzitter van de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) de heer Hoven, zodat de naam 'De Miet' werd onthuld. De Miet heeft als betekenis 'verzamelpunt', een plek waar vroeger korenmijten werden gemaakt die later werden gedorst.