Home Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen

Wie zijn wij?

Wij zijn de Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen, gehuisvest aan de Zuidzijde 16C te Odoornerveen.Het complex bestaat uit dorpshuis 'De Miet' en een gymzaal, die sinds begin 2013 eigendom is van de stichting. Verder is er een parkeerterrein, met enkele speeltoestellen en een sportveld. De stichting bestaat uit een bestuur, gekozen door en uit de inwoners van Odoornerveen.Daarnaast is er een deelnemersadviesraad, dat 2x per jaar deelneemt aan een overleg en gevormd wordt door 1 vertegenwoordiger van alle andere verenigingen in ons dorp.


Hoe zijn wij ontstaan?
Door de sluiting van het toenmalige café Gommers aan de Zuidzijde 28, verdween ook een plek waar de verenigingen konden samenkomen. Vanwege de sluiting van de school dreigde ook de gymzaal te worden afgestoten, waardoor het idee geboren werd om op die plek een dorpshuis te gaan creëren. Nadat de financiële middelen waren binnengehaald, is het dorpshuis voor het grootste gedeelte door de bevolking gebouwd. Sinds 1994 zijn wij in het bezit van dit mooie gebouw

Wat doen wij?
Het dorpshuis en de gymzaal is er voor iedereen. Met name de verenigingen maken gebruik van deze faciliteiten. Er worden o.a. vergaderingen, activiteiten, sporten en feestjes gehouden.Het hele gebeuren wordt gerund door vrijwilligers. Zij vormen een heel belangrijke schakel in het geheel, omdat de stichting op geen enkele wijze subsidie ontvangt. Ook het onderhoud wordt door deze vrijwilligers gedaan.

Wat leeft er?

Er heerst een gezellige en ontspannen sfeer en iedereen is tevreden over het reilen en zeilen van ons gemeenschappelijk onderkomen. Wel blijven we alert om de begroting sluitend te krijgen. Ook is de inzet en beschikbaarheid van de vrijwilligers een een continu aandachtspunt. 

Wat kunt u voor ons betekenen?

Uiteraard zitten wij net als alle andere besturen regelmatig te springen om bestuursleden. Ook zoeken wij nog steeds vrijwilligers die ons mee willen helpen het dorpshuis in stand te houden. Ook u kunt hieraan uw steentje bijdragen. Het is geen verplichting maar voor de sociale contacten en de onderlinge saamhorigheid wel erg leuk. Informeert u eens naar de mogelijkheden bij een van de bestuursleden. We hopen dat met dit stuk een en ander duidelijk is geworden. Graag nodigen wij u uit om eens een kijkje te komen nemen.