Bestuursleden S.V.O. (deze doen hun taken geheel op vrijwillige basis en worden hiervoor niet beloond).

 

R.Nijboer: Voorzitter

C.Plat:  Penningmeester en sport coördinator

M.Middelhuis: Secretaris

A. Zwiggelaar: Algemeen bestuurslid ( vrijwilligers etc.)

J.W. Eggens: Algemeen bestuurslid ( technische zaken.)