Hier vind u de data van geplande activiteiten.

 

20-03-2024 :

Jaarvergadering SVO

De inloop is vanaf 19:30.

De vergadering begint om 20:00 uur.

De koffie en thee en het eerste drankje zijn voor rekening S.V.O.

De agendapunten zijn:

1) Opening

2) Mededelingen

3) Notulen vorig overleg

4) Jaarverslag 2023

5) Verslag kascontrolecommissie

6) Financieel jaarverslag 2023

7) Vaststellen tarieven

8) Vergaderonderwerpen

  - Duurzaamheid

  - Onderhoud

  - Samenwerking CVMIK

  - Vrijwilligersavond

9) Bestuurswissel (afscheid Robert)

10) Wat verder ter tafel komt & Rondvraag

 

01-04-2024:

Op tweede paasdag wordt er weer het jaarlijkse neutjesschieten georganiseerd door C.V. Mik.

Deze jaarlijkse traditie vindt plaats in de gymzaal van dorpshuis De Miet.

Deze leuke activiteit voor jong en oud start om10:00 uur de zaal is open om 09:30.

Toegang voor leden is gratis, voor niet leden kost €5,00.

 

23-04-2024:

Jaarverfadering C.V. Mik

Dinsdag 23 april is de jaarvergadering van C.V. Mik, deze begint om 20:00 uur, na afloop worden er nog een aantal rondjes bingo gespeeld.

Dus hou deze datum vrij in uw agenda.